Αποτυπωτικά υλικά , ειδικά κατασκευασμένα για την αποτύπωση περιστατικών με εμφυτεύματα.

Και τα δύο υλικά είναι ADDITION CURED VINYL POLYSILOXANE

IMPRESSION MATERIALS SOUTHERNIMPLANTS GREECE 2